Skip to main content

Dezbateri privind modificarea legislaţiei naţionale electorale

Experții Promo-LEX au formulat și înaintat peste 260 de propuneri de îmbunătățire a legislației naționale electorale. Acestea au fost dezbătute, la 25 mai 2022, în cadrul evenimentului de prezentare a proiectului Codului electoral și a propunerilor de modificare a legislației conexe, organizat de Comisia Electorală Centrală și Asociația Promo-LEX.

La ceremonia de inaugurare a evenimentului, directorul executiv Promo-LEX Ion Manole a menționat că, cele peste 260 de propuneri de modificare a legislației, formulate de experți, au la bază analiza evoluțiilor în domeniul de referință din spațiul european, experiența de 30 de ani de dezvoltare a pluripartitismului în Republica Moldova și unele hotărâri ale Curții Constituționale, prevederile cărora sunt obligatorii, precum și constatările numeroaselor misiuni de observare a alegerilor.

Opinia Promo-LEX asupra modificărilor recomandate a fost prezentată de către directorul de program al Asociației, Nicolae Panfil, care s-a referit la majoritatea capitolelor Codului electoral existent, inclusiv, dreptul de a alege și de a fi ales, organele electorale, asigurarea materială a desfăşurării alegerilor şi finanţarea campaniilor electorale, listele electorale, desemnarea și înregistrarea candidaților etc. Experții Promo-LEX reiterează importanța unui proces transparent de consultare publică, de expertizare și analiză a procesului de modernizare a legislației electorale și recomandă autorităților să respecte toate procedurile necesare.