Skip to main content
Power symbol
European Flag

EUGreenDeal4Moldova – Pactul verde European pentru Moldova:

Sprijinul UE pentru reducerea impactului asupra mediului al activităților umane și economice
Sprijinul UE pentru reducerea impactului asupra mediului al activităților umane și economice
Power symbol

Despre proiect

Creșterea prețurilor la energie și produse alimentare, criza de securitate, reformatarea lanțurilor valorice și schimbările climatice au dus la necesitatea Moldovei de a tinde spre reziliență și de a crea baza necesară pentru o traiectorie de dezvoltare durabilă și incluzivă.

Ca lider global, UE continuă să dirijeze eforturile internaționale și, împreună cu Moldova, abordează provocările de mediu și promovează implementarea unor agende ambițioase legate de climă, mediu și energie.

Însoțind Moldova în tranziția ei către o cale de dezvoltare mai durabilă, sprijinul UE este îndreptat spre:

  • Adaptarea la condițiile schimbărilor climatice și minimizarea impactului activității antropice asupra mediului, inclusiv promovarea unei economii verzi;
  • Creșterea autonomiei energetice și a securității prin utilizarea surselor regenerabile de energie, reducând în același timp sărăcia energetică.

Aflați mai multe detalii despre rezultatele tangibile ale asistenței UE în sectorul energetic:

Ce facem noi

I. Energie durabilă

Producerea și utilizarea energiei generează peste 68% din emisiile de gaze cu efect de seră în Moldova. Decarbonizarea sistemului energetic al Republicii Moldova este, prin urmare, esențială pentru atingerea obiectivelor climatice naționale. Uniunea Europeană rămâne cel mai important partener al Republicii Moldova în acordarea sprijinului pentru depășirea crizei energetice, sprijinirea țării în tranziție la energia verde, curată și stimularea investițiilor masive în energia regenerabilă. Sprijinul oferit de Uniunea Europeană este îndreptat spre îmbunătățirea eficienței energetice, a securității energetice și diversificarea surselor de aprovizionare a țării cu energie.

Eficiența energetică: Îmbunătățirea eficienței energetice pentru a promova emisii reduse de dioxid de carbon și energia curată în clădirile publice, cum ar fi spitale, școli, grădinițe și instituții medicale.

O eficiență energetică mai mare va fi obținută prin:

  • Îmbunătățirea izolației clădirilor, instalarea unor sisteme de iluminat, de încălzire, de climatizare și de ventilare eficiente din punct de vedere energetic.
  • Integrarea surselor regenerabile de energie și introducerea unor practici eficiente de gestionare a energiei.
  • Instalarea cazanelor și centralelor termice pe bază de biomasă pentru rețelele de termoficare.
  • Oferirea de consultanță și sprijin financiar întreprinderilor (IMM-uri și corporații) pentru ca acestea să devină mai competitive și gospodăriilor pentru ca acestea să reducă costurile energiei în clădirile rezidențiale prin investiții în tehnologii de înaltă performanță și adoptarea practicilor de eficiență energetică.

Securitatea energetică: UE oferă sprijin financiar pentru achiziționarea energiei atât de necesare, pentru a spori securitatea energetică și reziliența Moldovei în fața șocurilor actuale și viitoare.

Sărăcia energetică: Eradicarea sărăciei energetice prin sprijinirea păturilor social-vulnerabile ale populației, cum ar fi familiile cu venituri mici, pentru achitarea costurilor mari ale energiei.

II. Biodiversitate, ecosisteme și păduri

Calitatea joasă a vieții îi face pe oameni inconștienți de importanța resurselor naturale și a mediului curat pentru propria sănătate și bunăstare. Obișnuința că energia este ieftină în Moldova a stimulat comportamentul risipitor și educația ecologică slabă în rândurile populației. Sprijinul UE este îndreptat spre îmbunătățirea situației de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și acțiunile legate de protecția mediului în vederea tranziției la energia verde, curată.

Apă: Îmbunătățirea situației de aprovizionare cu apă și canalizare, reducerea poluării apei și conservarea apelor subterane prin implementarea unei gestionări eficiente a resurselor de apă, cu accent pe gestionarea transfrontalieră a bazinului hidrografic.

Mediu: Conservarea capitalului natural și sporirea bunăstării oamenilor din punct de vedere al mediului, prin sprijinirea acțiunilor legate de protecția mediului, demonstrarea și deblocarea oportunităților pentru dezvoltarea economiei verde și stabilirea de mecanisme pentru o mai bună gestionare a riscurilor și a impactului asupra mediului.

Tranziție la energia verde, curată: Promovarea unei economii digitale pentru a asigura creșterea economică, a genera mai multe locuri de muncă, a îmbunătăți viața oamenilor și a ajuta întreprinderile. Îmbunătățirea serviciilor locale prin folosirea sistemelor inteligente (SMART) în serviciile publice, administrația locală, serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare, printre altele.

III. Schimbările climatice

Schimbările climatice au un impact profund asupra disponibilității resurselor și activităților economice. În Moldova a avut loc o serie de evenimente extreme, cum ar fi secete majore și inundații, care au consecințe negative pentru economia națională precum și bunăstarea și sănătatea populației.

Sprijinul UE este îndreptat spre atenuarea și adaptarea la schimbările climatice prin dezvoltarea unei economii cu emisii reduse și rezistente la schimbările climatice. Autoritățile locale joacă un rol-cheie în eforturile lor de a-și îndeplini angajamentele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Istorii de succes

Școli cu energie verde, curată, durabilă și eficientă
Parcul „Grigore Vieru” renovat cu sprijinul UE
Legume și fructe organice cultivate într-o seră hidroponică
Feștelita, localitate independentă din punct de vedere energetic
Grădinița „Doremicii” din Călărași, renovată cu sprijinul UE
UE sprijină afacerile din Republica Moldova
Liceul Teoretic din Holercani eficientizat energetic cu suportul UE
Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din Strășeni eficientizat energetic cu suportul UE

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile 2022

Săptămâna Europeană a Energiei Durabile (the European Sustainable Energy Week – EUSEW) este cel mai mare eveniment anual dedicat surselor regenerabile de energie și utilizării eficiente a energiei în Europa. Acest eveniment reunește toate părțile interesate din domeniul energiei durabile din Europa pentru a discuta și dezbate politicile energetice și obiectivele privind schimbările climatice, cum ar fi atingerea neutralității climatice până în 2050, ca parte componentă a Pactului Verde European. Întrucât anul 2022 este Anul European al Tineretului, se pune un accent deosebit/puternic pe implicarea tinerilor și a organizațiilor de tineret în aceste dialoguri.

În fiecare an se abordează problemele legate de digitalizarea și integrarea sistemelor energetice, eficiența energetică, sursele regenerabile de energie, consumatorii și o tranziție energetică echitabilă, finanțarea, precum și politicile de decarbonizare și cooperarea internațională.

Eficiența energetică a Liceului „Nicolae Gogol” din Chișinău
Eficiența energetică a grădiniței „Spicușor” din Chișinău

Timeline

27 octombrie 2021
Lansarea Dialogului energetic la nivel înalt UE-Moldova
16 martie 2022
Conectarea Ucrainei și a Moldovei la rețeaua Europei continentale
30 iunie 2022
A doua reuniune a Dialogului energetic la nivel înalt UE-Moldova
26-30 septembrie 2022
Săptămâna Europeană a Energiei Durabile

Proiecte finanțate de UE

Uniunea Europeană sprijină acțiunile Moldovei legate de schimbările climatice în toate sectoarele relevante, prin îmbunătățirea situației de aprovizionare cu apă și canalizare în regiuni, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sprijinirea acțiunilor legate de protecția mediului, precum și consolidarea politicilor climatice și alinierea legislației.

Apă curată: Îmbunătățirea situației de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și reducerea poluării apei și conservarea apelor subterane, în conformitate cu planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea – Prut și Marea Neagră.

EU4Digital sprijină agenda de reformă digitală printr-o serie de acțiuni de promovare a domeniilor-cheie ale economiei digitale și ale tranziției energetice, pentru a asigura creșterea economică, a crea mai multe locuri de muncă, a îmbunătăți viața oamenilor și a ajuta întreprinderile.

Regiuni-cheie: Proiectul are ca scop îmbunătățirea serviciilor locale prin aplicarea sistemelor inteligente (SMART) în cel puțin patru servicii publice, funcții ale administrației publice locale, cum ar fi planificarea urbană, serviciile administrative, apă și canalizare, energie, sănătate etc.

Convenția Primarilor: Scopul proiectului este de a sprijini autoritățile publice locale – semnatarii Convenției Primarilor în eforturile lor de a-și îndeplini angajamentele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe teritoriul lor, (2) de a crește reziliența și de a se pregăti pentru impactul negativ al schimbărilor climatice și (3) de a eradica sărăcia energetică ca o acțiune cheie în situația creșterii prețurilor la resursele energetice.

EU4Climate Obiectivul proiectului este de a contribui la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și la dezvoltarea unei economii cu emisii reduse și rezistente la schimbările climatice, în conformitate cu Acordul de la Paris din 2015 privind schimbările climatice în toate cele șase țări ale Parteneriatului Estic al UE. El va ajuta țările respective să integreze obiectivele privind emisiile reduse și reziliența la schimbările climatice în politicile și planurile de dezvoltare, să îmbunătățească și să consolideze politicile climatice și alinierea legislației. Scopul lui este de a limita impactul schimbărilor climatice asupra vieții cetățenilor și de a-i face mai rezistenți la acest impact.

EU4Environment: Datele privind mediul și resursele de apă contribuie la reziliența pe termen lung a țărilor Parteneriatului Estic în materie de mediu, climă și socioeconomică. Programul are ca scop îmbunătățirea sănătății și bunăstării umane, precum și realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

EU4Environment Green Economy: Proiectul Economia Verde are ca scop să sprijine țara în conservarea capitalului său natural și să sporească bunăstarea oamenilor din punct de vedere al mediului, prin sprijinirea acțiunilor legate de protecția mediului, demonstrarea și deblocarea oportunităților pentru dezvoltarea economiei verde și stabilirea de mecanisme pentru o mai bună gestionare a riscurilor și a impactului asupra mediului. EU4Environment are ca scop să intensifice acțiunile sectorului public și privat privind economia circulară, producția și stilurile de viață durabile, să îmbunătățească stimulentele și mecanismele de guvernanță și să stimuleze reziliența.

Crearea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare și eficiența energetică în clădirile publice vor duce la creșterea accesului cetățenilor Republicii Moldova la servicii publice îmbunătățite în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare și eficiența energetică în clădirile publice. Ca atare, proiectul va rezulta în construirea și darea în exploatare a 10 sisteme de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și implementarea a 8 proiecte de eficiență energetică în școlile din întreaga țară.

Programului de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă din municipiul Chișinău are ca scop modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă, colectare și epurare a apelor uzate ale orașului, în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai, reducerii riscurilor pentru sănătatea populației orașului și prevenirii exploatării excesive a resurselor naturale și a poluării mediului.

Resurse

Utilizarea centralelor termice pe biomasă din instituțiile publice ar reduce anual consumul de gaze cu 20 de milioane m3
11 noiembrie 2022, Română
Descarcă
Comunicat de presă: Republica Moldova își fortifică capacitățile de monitorizare, verificare și raportare a gazelor cu efect de seră, cu sprijinul UE și PNUD
1 noiembrie 2022, Română
Descarcă
Questions and answers about REPOwerEU
17 May 2022, English
Descarcă
Factsheet: REPowerEU actions
17 May 2022, English
Descarcă
Factsheet: Financing REPowerEU
17 May 2022, English
Descarcă
Factsheet: Clean energy
17 May 2022, English
Descarcă
Factsheet: Energy savings
17 May 2022, English
Descarcă
Factsheet: International energy strategy
17 May 2022, English
Descarcă
Water Resources and Environmental Data
17 May 2022, English
Descarcă
Towards a green economy in the Eastern Partner countries
17 May 2022, English
Descarcă