Skip to main content

Instruiri pentru Cancelaria de Stat organizate cu sprijinul proiectului UE „Sprijin în procesul de reformă a administrației publice în Republica Moldova”

În noiembrie 2019 proiectul UE ”Sprijin în procesul de reformă a administrației publice în Republica Moldova” (proiect RAP) a organizat un șir de sesiuni de instruire pentru funcționarii publici din cadrul Cancelariei de Stat în conformitate cu constatările evaluării necesităților de instruire efectuate de proiect și Programul de instruire al Cancelariei de Stat pentru anul 2019.

Pe 7-8 noiembrie formatorul din România Ciprian Ciucu a desfășurat instruirea privind organizarea și desfășurarea unor ședințe eficiente, pentru 25 de participanți. Participanți la instruire au fost funcționarii publici din cadrul Cancelariei de Stat care zilnic au de a face cu organizarea diferitor tipuri de ședințe, calitatea cărora are un impact direct asupra activității și rezultatelor Cancelariei de Stat. În timpul sesiunii de instruire, ei au învățat într-un mod interactiv cum să stabilească obiectivele ședințelor și cum să utilizeze tehnici potrivite de moderare, cum să planifice ședințele în conformitate cu necesitățile participanților, asigurând în același timp un mediu propice pentru ședințe și disponibilitatea materialelor necesare, precum și cum să organizeze ședințe de succes cu rezultate clare, asigurând consecvența acestora de la o ședință la alta.

Pe 20 noiembrie proiectul RAP a organizat în cooperare cu proiectul Motivație, o sesiune de Formare a Formatorilor în domeniul efectuării prezentărilor pentru audiențe mari pentru 23 de angajați ai Cancelariei de Stat. Instruirea a fost realizată de doi formatori – Ciprian Ciucu (proiect RAP) și Klemen Belhar (proiect Motivație). Scopul instruirii a fost dezvoltarea capacităților viitorilor formatori de efectuare a prezentărilor pentru un public mai mare de 50 de participanți. De asemenea, participanții au învățat cum să elaboreze prezentări eficiente, cum să-și controleze emoțiile, precum și tehnici de a spune povești.

Pe 22 noiembrie 29 funcționari publici din direcțiile Cancelariei de Stat au participat la o sesiune de instruire privind comunicarea în administrația publică. Principalele obiective ale instruirii au fost ajutarea participanților să înțeleagă cum să utilizeze diferite stiluri de comunicare în conformitate cu contextele de comunicare, să practice câteva tehnici de comunicare și să învețe să facă prezentări scurte, precum și să planifice și să organizeze comunicarea externă a instituțiilor publice.