Skip to main content

Interreg Europe lansează un apel deschis instituțiilor publice și non-profit din țările candidate la UE

La 20 martie, programul Interreg Europe, finanțat de UE, a lansat o cerere de propuneri. Programul Interreg Europe sprijină schimbul și transferul de experiență, abordările inovatoare și consolidarea capacităților între autoritățile publice și alte organizații relevante pentru politici din întreaga Europă, în vederea îmbunătățirii instrumentelor lor de politică de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din cadrul obiectivului „Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică”.

Sunt invitate proiecte din întreaga UE și din șapte țări candidate, inclusiv Moldova și Ucraina, pentru a contribui la îmbunătățirea cooperării interregionale și a politicilor de dezvoltare regională.

Bugetul total al acestui apel este de aproximativ 130 de milioane de euro. Proiectele ar trebui să se axeze pe inovare, durabilitate și incluziune. Apelul este deschis pentru autoritățile publice, organismele juridice publice și organizațiile private fără scop lucrativ.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 7 iunie 2024. Puteți afla mai multe despre termenii și condițiile programului aici.

Programul va organiza mai multe sesiuni de informare pe 5 aprilie, 26 aprilie, 17 mai și 31 mai.