Skip to main content

Mai aproape de UE: Conectarea Republicii Moldova la Inițiativa celor Trei Mări

La Chișinău a avut loc evenimentul cu genericul „Mai aproape de UE: Conectarea Republicii Moldova la Inițiativa celor Trei Mări” organizat de Asociația Obștească Parteneriate pentru Noua Economie, cu suportul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Europe Café și Ambasadele statelor membre ale Inițiativei.

La Chișinău a avut loc evenimentul cu genericul „Mai aproape de UE: Conectarea Republicii Moldova la Inițiativa celor Trei Mări” organizat de Asociația Obștească Parteneriate pentru Noua Economie, cu suportul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Europe Café și Ambasadele statelor membre ale Inițiativei.

În cadrul evenimentului au fost prezentate oportunităților de cooperare regională și potențialul conectării Republicii Moldova la proiectele de infrastructură rutieră, energetice și de comunicații din cadrul „Inițiativei celor Trei Mări”. În același timp, invitați din statele membre au prezentat mecanismele de lucru în cadrul Inițiativei și prioritățile celui de-al 9-lea Summit și a Forumului de Afaceri, care vor avea loc la 11 aprilie curent la Vilnius și la care Republica Moldova a fost invitată să participe.

În deschiderea evenimentului, Natalia Gavrilița, directoare a Asociației Parteneriate pentru Noua Economie a menționat că „participarea Republicii Moldova la această Inițiativă este o oportunitate unică în procesul de integrare europeană de a ne apropia și mai mult de vecinii noștri din Europa Centrală și de Est și statele baltice, prin implementarea de proiecte comune în domenii strategice. Integrarea europeană reprezintă obiectivul strategic fundamental al țării și un deziderat al întregii societăți. Aceasta înseamnă pentru noi prosperitate economică, valori democratice consolidate, securitate și o viață mai bună pentru fiecare cetățean. Drumul european pe care l-am ales nu este unul ușor, dar este unicul drum care poate asigura adevărata modernizare a țării pe care o tot căutăm de decenii și standardele înalte de trai pentru cetățenii noștri”.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă la nivel prezidențial a țărilor membre UE din Europa Centrală și de Est. Inițiativa are ca obiectiv creșterea convergenței și a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone și state membre ale UE, prin creșterea interconectivității în domeniile energiei, transportului și mediului digital. Republica Moldova a fost invitată să adere în calitate de stat participant asociat la Summitul Inițiativei din anul 2023 găzduit de România.

„Cele mai multe state ale Uniunii Europene sunt state mici iar modelul economic de dezvoltare se bazează pe conectivitate și deschidere cât mai mare. Așteptările Republicii Moldova de la Inițiativa celor Trei Mări este de a-și dezvolta economia prin deschidere și fortificarea relațiilor cu statele membre. De asemenea, un obiectiv major este atragerea de investiții pentru proiecte de infrastructură de care Moldova are atâta nevoie. Pe dimensiunea digitalizării Moldova deja are mai multe avantaje dar și aici vrem o amplificare a cooperării pentru crearea de noi oportunități, așa cum o fac statele baltice spre exemplu” a subliniat Dumitru Alaiba, Viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Pentru a accelera interconexiunea dintre statele membre, în anul 2019 în cadrul Inițiativei a fost creat un Fond de investiții pe baze comerciale și principii de piață cu scopul de a facilita finanțarea proiectelor comune din domeniul transporturilor, energiei și infrastructurii digitale. Resursele Fondului completează eforturile bugetelor naționale și cele ale mediului privat, precum și fondurile europene prezente în regiune asigurând astfel investirea în multiple proiecte aflate in stadii diferite de implementare.

„Problemele de dezvoltare economică pot fi mult mai ușor rezolvate odată cu apariția resurselor financiare private care suplimentează resursele publice. În cazul Republicii Moldova în contextul implementării unor proiecte mari de infrastructură și implicarea Fondului de investiții din cadrul Inițiativei celor Trei Mări ar putea fi mobilizate resursele private interne care la moment nu au oportunități mari de a fi investite cu excepția valorilor mobiliare de stat”, a menționat Dumitru Budianschi, Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, prezent la eveniment.

Inițiativa celor Trei Mări este o platforma politică formată din 12 state situate între Marea Baltică, Adriatică și Marea Neagră – Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Aceste țări totalizează 28% din teritoriul Uniunii Europene și 22% din populația acesteia.

Asociația Obștească Parteneriate pentru Noua Economie este un centru de analiză și reflecție dedicat promovării convergenței economice a Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene. PNE este organizație non-profit independentă, care servește ca platformă pentru mobilizarea oamenilor și elaborarea soluțiilor pentru o economie moldovenească puternică și rezilientă, pregătită pentru provocările viitorului.