Skip to main content

Proiectul UE Twinning „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republic Moldova, prin păstrarea și protecția acestuia” a derulat un șir de activități de partajare a abordărilor și experienței italiene în materie de conservare/restaurare pentru specialiștii din Moldova.

Luna mai a debutat cu desfășurarea unui atelier de lucru pentru profesorii de specialitate și meiștri instructori din cadrul școlilor profesionale. Evenimentul a fost centrat pe identificarea și opțiunile de includere a temelor privind conservarea/restaurarea în curriculum de studii.

Atelierul s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută iar profesorii s-au bucurat de 5 zile de training interactiv și un mediu participativ. De menționat că, acest atelier a fost inițiat de un profesor de la Centrul de Excelență în Construcții, care după reîntoarcerea din stagiul din Florența petrecut la o școală VET – Centrul European de Restaurare – organizat cu suportul Twinning, a decis asupra necesității formării în cadrul școlii VET a competențelor de resaturare/conservare și în Republica Moldova. Twinning-ul continue să actualizeze aptitudinile și competențele specialiștilor în

sectorul de arhitectură și inginerie prin Trainingul dedicat Învățământului Superior privind conservarea arhitecturală care a ajuns la faza finală. Participanții sunt implicați în elaborarea proiectului de restaurare a Muzeului Zemstvei (Chișinău), și în următoarele două luni, acest urmează a fi finalizat și transmis comisiei de evaluare.

Cel mai mare impact a fost înregistrat de atelierul de lucru privind traficul ilicit de bunuri culturale. Pe parcursul unei săptămâni, reprezentanții Procuraturii, Serviciului de Informații si Securitate, Inspectoratului național de investigații, Inspectoratului General de Poliție și altor instituții au fost informați despre instrumentele italiene și internaționale de investigare a traficului ilicit de bunuri culturale și despre metodele disponibile de asigurare a circulației reglementate a acestor tipuri de bunuri; au fost aduse la cunoștință cele mai răsunătoare investigații italiene și instrumentele și platforma pentru cooperarea internațională în domeniu.