Skip to main content

Împreună mai puternici

Obiectivul central al acestei campanii de comunicare este sporirea gradului de conștientizare a cetățenilor Republicii Moldova privind suportul și asistența oferită de Uniunea Europeană și a statelor sale membre, a rolului pe care îl are în dezvoltarea relațiilor cu țara, precum și cultura și valorile sale. Campania de comunicare „Împreună mai puternici” își propune să disemineze informații despre rezultatele tangibile ale asistenței și suportului oferit de UE resimțite de cetățenii Republicii Moldova.  Creată drept o campanie–umbrelă, care să adune sub același concept activitățile de informare și comunicare implementate de UE și proiectele cu finanțare europeană, precum și suportul bilateral al statelor membre ale UE în spiritul Echipei Europa, „Împreună mai puternici” își propune să ofere informații obiective și interesante despre valorile și cultura UE, despre asistența și suportul UE. 

Campania prevede mai multe obiective specifice:

  • Informarea privind rezultatele asistenței UE și a reformelor implementate în contextul relațiilor dintre UE și Moldova, dar și eforturile depuse întru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor moldoveni;
  • Implicarea societății civile, a organizațiilor comunitare și a rețelelor sociale pentru a informa și disemina cunoștințe despre valorile UE și asistența oferită de UE, punând accent pe bunăstarea oamenilor drept reper central al acțiunilor lor;
  • Accentuarea impactului tangibil al sprijinului UE asupra dezvoltării Republicii Moldova din perspectivă economică. 

Campania „Împreună mai puternici” a fost lansată pentru a marca mai multe etape importante, care subliniază realizările relațiilor dintre UE și Moldova:

  • 10 ani de la semnarea Parteneriatului Estic;
  • 5 ani de la semnarea Acordului de Asociere între Moldova și UE; 
  • 5 ani de la semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător;
  • 5 ani de la Liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni în spațiul UE.  

Activitățile de comunicare prevăzute pentru sporirea vizibilității UE prin intermediul campaniei „Împreună mai puternici” au fost legate de o serie de acțiuni implementate de mai multe proiecte finanțate de UE. 

Ziua Europei în Tiraspol 2019