Skip to main content

Proiectele Twinning, întru consolidarea pieței de asigurări și a celei bancare

O serie de șase noi activități, dedicate sectorului de asigurări din Republica Moldova, au fost organizate în cadrul Componentei 3 a Proiectului Twinning „Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) în materie de reglementare și de supraveghere prudențială”. Ghidate de experți polonezi, activitățile s-au focusat pe diversele provocări cu care se confruntă astăzi piața de asigurări.

Primul subiect a vizat garanțiile instituționale și legale privind răspunderea civilă auto terță. Experții polonezi au revizuit dispozițiile privind fondul de garantare a asigurărilor și au elaborat un raport cu recomandări. A urmat un atelier de lucru, dedicat elaborării standardelor minime de supraveghere bazată pe riscuri, cu prezentarea unui cadru de evaluare a riscurilor. În plus, experții au revizuit cadrul de reglementare al CNPF pentru a analiza riscurile și sistemul de guvernanță al întreprinderilor de (re)asigurări ce operează în Republica Moldova. Un alt atelier a abordat planurile de urgență și acțiunile conexe ale societăților de asigurări.

Un accent aparte a fost pus pe consolidarea protecției consumatorilor și pe   arbitrajul în materie de asigurări. În acest sens, au avut loc câteva ateliere de lucru, dar și activități educaționale, adresate participanților la piața de asigurări. Experții au accentuat importanța protejării clienților serviciilor de asigurări și au elaborat o serie de linii directoare și cerințe-cheie privind consolidarea protecției consumatorilor și arbitrajului în materie de asigurări. Ultimul atelier a fost dedicat cerințelor minime privind documentația internă în domeniul asigurărilor.

Și Banca Națională a Moldovei (BNM) a continuat implementarea Proiectului Twinning de consolidare, în contextul cerințelor UE, a capacităților în domeniul reglementării și supravegherii bancare. Recent, au fost organizate trei seminare, ținute de experții de la Banca Națională a României (BNR). Ei au instruit echipa BNM în ceea ce privește metodologia ratingurilor de credit și aspectele cantitative ale abordărilor avansate ale riscului de piață. Unul dintre cele mai semnificative seminare a vizat consolidarea capacității BNM în funcțiile sale de supraveghere (pe și în afara amplasamentului) pentru a revizui cadrul și practicile de gestionare a riscurilor băncilor. De asemenea, experții BNM au efectuat vizite de studiu la BNR, pentru împărtășirea, dar și preluarea experienței relevante în domeniu.