Skip to main content

Sprijin pentru organizațiile societății civile din Republica Moldova

Sprijin pentru organizațiile societății civile din Republica Moldova

Obiectivul general al acestui apel de propuneri este de a împuternici organizațiile societății civile (OSC-uri) să acționeze drept contribuitori-cheie la transformarea democratică și economică a țării. Această acțiune își propune să consolideze o societate incluzivă, rezilientă și democratică, prin sporirea capacităților OSC-urilor de a participa în mod semnificativ la dezvoltarea socio-economică a țării, implementarea reformelor, asigurarea responsabilității instituțiilor și garantarea unor oportunități corecte și egale pentru toți.

Obiectivele specifice al acestui apel de propuneri sunt:

Lotul 1: Sporirea implicării organizațiilor societății civile în îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru bărbații și femeile vulnerabile fără loc de muncă, cu responsabilități de îngrijire (părinți/tutore legal), prin furnizarea de programe active de ocupare a forței de muncă, inclusiv și acces sporit la serviciile de îngrijire a copiilor în comunitățile locale;

Lotul 2: Consolidarea implicării organizațiilor societății civile în furnizarea oportunităților de dezvoltare incluzive și egale prin activități extrașcolare și îngrijire socială pentru copii în comunitățile locale.

Termenul limită pentru trimiterea notelor conceptuale este 28 mai 2024, ora 13:00, ora Chișinăului.

Sesiunea informativă pentru potențialii participanți va fi organizată la 25 aprilie 2024, în Chișinău, Republica Moldova. Dacă sunteți interesat să vă alăturați sesiunii, vă rugăm să trimiteți un email până la data de 12 aprilie 2024, ora 18:00, la adresa Delegation-Moldova-Operations@eeas.europa.eu, indicând: numele, prenumele, naționalitatea și adresa de email a persoanelor care urmează să participe, precum și organizația pe care o reprezintă (maximum două persoane per organizație). Nu sunt rambursabile costurile suportate de participanți pentru a se alătura sesiunii informative.

Mai multe informații despre această solicitare sunt disponibile pe Portalul de Finanțare și Licitații al UE, iar ghidurile pentru depunerea dosarelor pentru a beneficia de granturi le puteți descărca aici.