EU4Energy: Rețeaua locală de eficiență energetică a societății civile (CLEEN)

Descrierea
Proiectul CLEEN finanțat de UE a construit un parteneriat regional format din peste 30 de organizații ale societății civile implicate în politicile energetice locale din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina. Lucrând împreună, această rețea promovează măsuri de eficiență energetică și asigură implementarea corectă a legislației pe teren.
Obiectivul specific
- Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile (OSC) de a monitoriza politicile și bugetele locale.
- Creșterea cooperării cu autoritățile locale și părțile interesate.
- Încurajarea dialogului de politici.
- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică.
Rezultatele așteptate
Proiectul CLEEN pregătește personalul OSC din cele patru țări ale Parteneriatului estic pentru a-și îmbunătăți competențele de politici publice și abilitățile analitice. Un program de instruire format din trei module și care implică experți naționali și internaționali a fost conceput pentru a ajuta OSC-urile să își implementeze în mod eficient propriile proiecte. Toate modulele de instruire sunt disponibile în rusă și engleză și sunt disponibile ca instrument online.
Proiectul abordează, de asemenea, eficiența energetică la nivel local, identificând lacunele de cunoștințe. Sondaje, de exemplu, au fost desfășurate în regiuni îndepărtate pentru a evalua nivelurile de conștientizare a cetățenilor. Constatările sondajului ar putea contribui la campanii de conștientizare mai bine țintite.
Folosind competențele nou dobândite, OSC-urile vor fi într-o poziție mult mai bună pentru a promova reforma și responsabilitatea publică în domeniul eficienței energetice, aducând economii de costuri și beneficii cetățenilor și orașelor. Ajutarea OSC-urilor să se reunească le permite, de asemenea, să împărtășească experiențe, să creeze rețele și să reproducă practicile energetice locale în altă parte.
Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Regional
Domeniu prioritar:
Parteneriat care înverzește, Parteneriat care abilitează
Subsector:
Energie și eficiență energetică, Societatea civilă
Teme:
Energia, Societatea civilă
EaP Countries:
Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.01.2015
Data de încheiere:
31.12.2018
Organizația de implementare:
Finanțare de către UE în EUR:
€993 343
Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal. © Uniunea Europeană,