Skip to main content

SĂPTĂMÂNA COMITETULUI DIRECTOR AL INIŢIATIVEI EU4DIGITAL: REDUCEREA DISTANŢELOR PRIN CONEXIUNI DIGITALE

Peste 180 de părţi interesate de nivel înalt din toată regiunea Parteneriatului Estic (PaE) s-au alăturat primei zile de ședinţe a celei de-a doua reuniuni anuale a Comitetului Director al EU4Digital pe 5 octombrie 2020, pentru a asculta programele din cadrul Iniţiativei EU4Digital și pentru a discuta starea de lucruri în domeniul digital în regiune.

Iniţiativa EU4Digital își propune să extindă beneficiile Pieţei Unice Digitale a Uniunii Europene către ţările Parteneriatului Estic. Programele sale se concentrează pe îmbunătăţirea conexiunii în bandă largă, conectarea comunităţilor de cercetare și susţinerea armonizării digitale și a interoperabilităţii în domenii precum Normele privind Telecomunicaţiile, Încrederea și Securitatea și e-Sănătatea, lucrând pentru a produce beneficii tangibile pentru cetăţenii din ţările partenere din est.
Prima zi a început cu o prezentare a agendei de politici digitale a UE și a modului în care aceasta ar putea fi extinsă la Parteneriatul Estic.
Pandemia de COVID-19 a scos în evidenţă importanţa Digitalului: Consiliul European a aprobat recent un set de concluzii privind viitorul Pieţei Unice Digitale a UE, recunoscând importanţa acestui sector în creștere rapidă. În plus, minimum 20% din fondurile UE alocate în cadrul Programului de Recuperare și Rezilienţă ca răspuns la COVID-19 vor fi puse la dispoziţie pentru tranziţia digitală în cadrul societăţii europene.
Săptămâna Comitetului Director a oferit o oportunitate pentru părţile interesate cheie ale PaE de a se implica în discuţii și de a contribui la formularea viitoarelor priorităţi ale regiunii în sectorul digital. La sesiunile din prima zi a avut loc un dialog  onstructiv între participanţi cu privire la starea de lucruri și progresele realizate.
Zilele următoare au inclus discuţii cu privire la viitoarele priorităţi digitale din regiunea PaE, înainte de a plonja adânc în subiectele tematice ale EU4Digital spre sfârșitul săptămânii. Mai multe detalii despre Iniţiativa EU4Digital pot fi găsite pe site-ul web al EU4Digital.