Skip to main content

Stagiu plătit la Agenția Europeană Antidrog de la Lisabona pentru tinerii din țările Parteneriatului Estic  

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) invită tinerii din țările Parteneriatului Estic interesați de monitorizarea drogurilor să aplice pentru un stagiu de formare de trei luni la biroul din Lisabona, Portugalia.

EMCDDA a fost înființată în 1993 și este sursa centrală de informații cuprinzătoare privind drogurile și dependența de droguri în Europa.

Stagiarii vor fi repartizați în cadrul proiectului EU4Monitoring Drugs II (EU4MD), finanțat de Uniunea Europeană și coordonat de sectorul de cooperare internațională din cadrul unității Reitox și a partenerilor externi. Proiectul ajută țările învecinate cu Uniunea Europeană să monitorizeze problema drogurilor. 

În sarcina stagiarilor va fi monitorizarea, analiza și actualizărea datelor de pe piețele de droguri online (inclusiv dark web) în regiunea Politicii Europene de Vecinătate (ENP), va contribui la monitorizarea răspunsurilor în domeniul sănătății în regiunea ENP, va oferi sprijin în organizarea evenimentelor din cadrul proiectului EU4MD II ș.a.

Apelul este deschis cetățenilor din Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Ucraina.

Bursa constituie circa 1.330 de euro pe lună. Deasemenea, EMCDDA acoperă cheltuielile de călătorie efectuate la începutul și la sfârșitul stagiului.

Candidatul trebuie să dețină studii universitare în criminologie, științe sociale și umanitare sau în domenii conexe, aptitudini și cunoștințe de scriere științifică în limba engleză, precum și un interes demonstrat în domenii legate de politica sau monitorizarea drogurilor.

Pentru a aplica, intrați în sistemul de e-recrutare (Reitox and external partners unit – EU4MD II project). Termenul limită pentru depunerea actelor este 12 februarie.