Skip to main content

Conservarea și extinderea pădurilor va spori reziliența Moldovei, constată un nou studiu

Conservarea și extinderea pădurilor va spori reziliența Moldovei,

Ministerul Mediului, împreună cu o gamă largă de părți interesate de la nivel național, precum și cu reprezentanți ai Băncii Mondiale și ai Comisiei Europene, a discutat constatările și recomandările studiului privind „Identificarea pădurilor de mare valoare de conservare din Republica Moldova”. Acest studiu a fost elaborat de Banca Mondială în cadrul programului „Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment)”.

Pădurile cu o valoare de conservare ridicată sunt esențiale pentru protejarea habitatelor, atenuarea
schimbărilor climatice și protejarea bunăstării oamenilor. Studiul identifică aproximativ 175,500 ha de
astfel de păduri, care reprezintă aproape jumătate din suprafața totală împădurită a țării. Conservarea
acestor păduri, creșterea sănătății lor și extinderea acoperirii forestiere sunt esențiale pentru consolidarea rezilienței economice și de mediu a țării.

În discursul său de deschidere, Iordanca-Rodica Iordanov, Ministerul Mediului, a subliniat:
„Identificarea pădurilor de mare valoare de conservare (HCV) este un proces crucial în gestionarea și
conservarea durabilă a pădurilor. Evaluările HCV sunt efectuate, de regulă, pentru a recunoaște și
proteja zonele cu valori de mediu, sociale și culturale excepționale. Prin identificarea și conservarea
sistematică a pădurilor cu o mare valoare de conservare, este posibil să se găsească un echilibru între
conservare, utilizarea durabilă a resurselor și bunăstarea comunităților locale. Acest proces se aliniază la
obiectivele mai ample de conservare a biodiversității și de gestionare responsabilă a pădurilor”.
Adam Grodzicki, șef adjunct al Delegației Uniunii Europene în Moldova, a subliniat că „Uniunea
Europeană urmărește să se asigure că pădurile noastre sunt sănătoase, în creștere și reziliente în
contextul schimbărilor climatice. În calitate de viitor stat membru, Moldova va trebui, de asemenea, să
adopte obiectivele de politică ale UE și practicile de gestionare durabilă a pădurilor. Acest lucru ar trebui
realizat în paralel cu o mai bună gestionare a bazinelor râurilor, a zonelor protejate, a terenurilor
agricole și a pășunilor și cu o bioeconomie durabilă în general.”

„Pădurile sunt mai mult decât lemn” a remarcat Sanjay Srivastava, manager de practici pentru mediu,
resurse naturale și economia albastră, Departamentul pentru dezvoltare durabilă din Europa și Asia
Centrală din cadrul Băncii Mondiale. „Acestea oferă beneficii multiple, cum ar fi mijloacele de
subzistență pentru comunitățile locale și habitatele pentru conservarea biodiversității. Constatările
studiului vor contribui la utilizarea durabilă a terenurilor forestiere. Acestea vor oferi oportunități
administratorilor de păduri, beneficiarilor de păduri și proprietarilor de păduri la nivel local și vordebloca
potențiale investiții din partea donatorilor internaționali pentru a stimula și a sprijini sectorul forestier
din Moldova.”

La reuniune au participat peste 40 de funcționari guvernamentali, ONG-uri și mediul academic,
reprezentanți ai delegației UE și ai sectorului forestier. Participanții au recunoscut importanța protejării
sistemelor forestiere și a asigurării unei colaborări suplimentare în ceea ce privește sprijinul pe termen
lung pentru serviciile ecosistemice.

Context: Programul „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment – Economie verde) ajută țările
Parteneriatului estic să își păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor din punctul de
vedere al mediului, prin sprijinirea acțiunilor legate de mediu, prin demonstrarea și deblocarea
oportunităților pentru o creștere mai ecologică și prin stabilirea unor mecanisme pentru o mai bună
gestionare a riscurilor și a impactului asupra mediului. Acesta este finanțat de Uniunea Europeană și pus
în aplicare de: Banca Mondială, OCDE, CEE-ONU, UNEP și UNIDO în perioada 2019-2024, cu un buget de 20 de milioane de euro.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul: https://www.eu4environment.org/