Crearea unui sistem durabil de educație pentru afaceri în Transnistria (măsurile de consolidare a încrederii)

Descrierea
Proiectul are drept scop de a oferi un program amplu de studii pentru trainerii Școlii de Afaceri, antreprenorilor începători, managerilor Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM-urilor), directorilor executivi, autorităților locale și agricultorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Vor fi promovate studiile în afaceri și încurajarea populației să își lanseze propriile afaceri, contribuind la îmbunătățirea globală a competitivității sectorului ÎMM în regiune.
Obiectivul specific
- Înființarea unui sistem funcțional de formare în afaceri în Transnistria - Școala de Afaceri, cu 3 filiale în orașele Tiraspol, Bender și Rîbnița.
- Îmbunătățirea competențelor și însușirea metodelor moderne de business pentru antreprenori începători, manageri de nivel mediu și superior, antreprenori din sectorul agrar, reprezentanți ai administrației locale din Transnistria.
- Crearea locurilor noi de muncă ca urmare a aptitudinilor/cunoștințelor dobândite la Școala de Afaceri.
- Creșterea vânzărilor, a exporturilor și a rentabilității pentru benficiarii proiectului, în ciuda tendințelor economice negative din regiune.
- Schimb de experiență: Proiectul va implica intens formatorii și întreprinzătorii de pe ambele maluri, ca să reușească să stabilească relații de business.
- Creșterea inițiativei antreprenoriale în Transnistria (deschiderea de noi întreprinderi), corelată cu 3 campanii de promovare a educației în afaceri și a culturii antreprenoriale.
Rezultatele așteptate
- 885 de persoane (425 de femei), inclusiv antreprenori începători, manageri de nivel mediu și superior, antreprenori din sectorul agrar, reprezentanți ai administrației locale din Transnistria își vor îmbunătăți competențele și învăța metode moderne de business în uma frecventării lecțiilor la Școala de Afaceri.
- 1 338 de angajați noi (atât cei cu normă redusă, cât și cei cu normă întreagă), inclusiv 395 femei și 15 persoane cu dizabilități.
- 16 formatori pentru școlile de afaceri (8 femei) vor deveni business trainer cu o calificare mai mare, contribuind la dezvoltarea pieței de consultanță locală a afacerilor (oferă servicii în cadrul propriilor companii de consultanță).
- 12 manageri de nivel superior (6 femei) de pe ambele maluri ale râului își vor îmbunătăți înțelegerea metodelor moderne utilizate în sectorul lor după o vizită de studiu în Republica Cehă ( drept rezultat au fos semnate 4 contracte de parteneriat).
- 12 antreprenori (2 femei) de pe ambele maluri din domeniul agriculturii și al procesării produselor alimentare vor utiliza tehnologii noi și metode îmbunătățite de lucru în întreprinderile lor ca rezultat al unei vizite de studiu în Israel.
- O creștere a vânzărilor, a exporturilor și a rentabilității cu peste 55% pentru participanții la Școala de Afaceri.

Harta proiectului
Galerie foto
DETALIILE PROIECTULUI
Moldova
Domeniu prioritar:
Parteneriat care creează
Subsector:
Economie și comerț
Teme:
Business
Starea proiectului:
Efectuat
Data începerii:
01.02.2013
Data de încheiere:
31.12.2013
Organizația de implementare:
Informațiile de pe acest site reprezintă subiectul unei Note de limitare a răspunderii și protecție a Datelor cu caracter personal. © Uniunea Europeană 2021